גופי שידור
ערוץ 2
ערוץ 10
15 שנה לרדיו האזורי
רדיו אזורי
סיפורי ההקמה

בהתאם לחוק הרשות השנייה בעלי הזיכיון בערוץ 2 עברו ביום 1.11.17 מזיכיונות לרישיונות

כיום פועלים שני ערוצי טלוויזיה המופעלים ע"י בעלי רישיון; "רשת 13" ו"קשת"

"רשת 13" מחזיקה ב"חדשות 13"

ו"קשת" מחזיקה ב"חדשות 12"

 

בהתאם לתיקון חקיקה משנת 2018, משדרים מכוח חוק הרשות השנייה

ערוצים 20, 24, הלא טיוי וערוץ 9

 

תחנות הרדיו האזורי – 17 תחנות המשדרות ב-14 אזורים בכל הארץ.

סיפורי הקמה

  • ערוץ 2
    בפב’ 93’, פורסם מכרז הרשות השנייה לבעלי זיכיון לשידורי טלוויזיה מסחריים, הממומנים מתשדירי פרסומת, בערוץ 2.

  • ערוץ 10
    במרס 2000 פורסם תיקון לחוק הרשות השנייה, שבישר את הקמתו של ערוץ מסחרי נוסף במדינת ישראל, ערוץ 10.

  • רדיו אזורי
    המהפכה החלה בחודש דצמבר 1994, עם פרסומם של שבעה מכרזים למתן זיכיון לשידורי רדיו אזורי ונמשכת עד ימים אלה.