מאגר מידע
חקיקה
רישיונות לשידורים
מדרוג תכניות הטלוויזיה
סקרים
מפתח פרסומות
מאמרים
כתבי עת
מחקרים וסקירות
דיונים בתקשורת
מצגות והרצאות
מילון מושגים
חדשות תקשורת
על סדר היום

מאמרים

חיפוש במאגר מאמרים
טקסט:
מתאריך: עד תאריך:

"לתת ליצירה לנצח את הכוחניות"

מאת: מנשה סמירה, מנכ"ל הרשות השנייה לטלוויזיה ולרדיובדומה לעשרת ימי התשובה במסורת היהודית, עשרת הימים הקרובים דורשים חשבון נפש ותיקון במספר תחומים הנוגעים לשידורי הטלוויזיה המסחריים.

מנשה סמירה, מנכ"ל הרשות השנייה לטלוויזיה ולרדיו
  מנשה סמירה, מנכ"ל הרשות השנייה לטלוויזיה ולרדיו

סיום שנת 2012 מביא עימו שינוי משמעותי בשידור המסחרי בישראל. ויש לנצל את עשרת הימים הקרובים על מנת להבטיח ששינוי זה יהיה נכון וחיובי עבור שוק הטלוויזיה ועבור ציבור הצופים בכלל.

כידוע, המועד האחרון להגשת בקשה למעבר לרישיון על ידי בעלי הזיכיון הקיימים, הינו 31 בדצמבר 2011. הצעות חוק לשינוי "כללי המשחק" בעולם הרישיונות, ההתנגדות לדחיית התשלומים של "ישראל 10" והשלכותיה, והשפעותיו של המשבר הכלכלי על פעילות הערוצים המסחריים בחודשים האחרונים, מעיבים על המעבר ומגבירים את חוסר הבהירות לגבי הצלחתו בעת הזו.

הרפורמות בעולם השידורים, נועדו להבטיח הסדרה כוללת, לעומת המשכה של שיטת הטלאים, המונעת מלחצים ופתרונות דחוקים. ערב המעבר לרישיונות, נדרשת יציבות רגולטורית ועסקית, נדרשים שחקנים מקצועיים רבים שירצו להתמודד ונדרשות פעולות להשלמת מארג מקצועי וסדור, על ידי רפורמה מבנית (מיזוג גופי הרגולציה) וטיפול בעוגת הפרסום לשם הרחבתה.

בימים אלו, הדיון צריך להיות מקצועי ולא פוליטי. המענה המתאים לכל אחת מהסוגיות שעל הפרק אינו תלוי בעמדה פוליטית או שייכות מפלגתית. נדרש מענה רגולטורי כולל, הבוחן את כלל הנתונים ומציע פתרונות מאוזנים. הרשות השנייה, כרגולטור מקצועי ואחראי הצביעה בישיבת המועצה האחרונה על החשיבות של המשך פעילותם שני ערוצי טלוויזיה מסחריים לפחות ותפקודם של שתי חברות חדשות לפחות בערוצים המסחריים. ריבוי שחקנים בענף מאפשר היצע תכנים רחב יותר, מגדיל את היקף השקעה ביצירה הישראלית ומבטיח הספקת מידע חדשותי מגוון ואמין, לטובת הציבור ולטובת כל העוסקים בתעשייה.

בנקודת הזמן בה אנו נמצאים יש חשש גדול להשגת יעדים אלו. על מנת לקדמם יש צורך במספר פעולות מידיות, שיתנו פתרונות אחראיים ומאוזנים. ראשית, יש לדחות, באמצעות תיקון חקיקה, את המועד האחרון להגשת בקשות לקבלת רישיון, לזכיינים הקיימים, ולהעמידו על 31 למרץ 2012. פרק הזמן הזה יצור בהירות באשר למצבו של ערוץ 10, מספר השחקנים המרכזיים (ברודקסאט) והערכה מדויקת יותר לגבי עוגת הפרסום ב 2012 ואילך.

לדעתי, ניתן היה לדחות את החזרת החובות הכספיים עד לסוף 2012. הדבר היה עומד בהלימה עם מועד המעבר לרישיונות. החלטה כזו היתה מפנה משאבים להשקעה ביצירה ובתכנים, ומאפשרת לערוץ 10 להמשיך בשידוריו ולהיערך למעבר לשידור ברישיון.

לנוכח החלטת וועדת הכלכלה, ודרישתה לעמידה מלאה של הזכיין בדרישות החוק, הפתרון טמון בהמרת כספי החוב להשקעה בתוכן במקום השבתו למדינה . יש לקבוע כי השקעה זו תתבצע במהלך התקופה הקרובה, מעבר למחויבות השוטפת. באופן זה, המסך והציבור ירוויחו מתוכן מושקע נוסף על הקיים. הסיוע שפתרון זה יעניק לתחום היצירה נחוץ במיוחד בעת הזו, בה הופסקו הפקות ופרויקטים טלוויזיוניים בשל הצמצום בעוגת הפרסום ובהכנסות המשדרים.
יישום ההצעות האמורות ייתן פתרון לבעיות הדחופות, יסייע ליוצרים, יבלום את הטלטלה ויבטיח קבלת החלטות ממצב שקול, מאוזן ורגוע יותר.

למרבה הצער,  המחוקק לא התיר לרשות השנייה לשקול ולדחות את החזר החובות, להמירו בהשקעה בתוכן או לראות בו "הפרה זניחה". בכוונת מכוון נשאר עניין זה בסמכותו של המחוקק, ומחייב לפיכך תיקון חקיקה, לו נדרשת הסכמה ציבורית רחבה.

בעת הזו, נכון כי כל מקבלי ההחלטות והגורמים המשפיעים, ישתפו פעולה מתוך ראייה ארוכת טווח של התהליכים, המשפיעים על פרצופה הדמוקרטי של החברה הישראלית. לראייתי, זוהי האחריות של כולנו, לא רק כלפי גופי השידור אלא גם ובעיקר כלפי הצופה הישראלי, שראוי שיקבל טלוויזיה מסחרית איכותית, מושקעת, עצמאית ויציבה כלכלית. עשרת הימים הקרובים, "ימי התשובה" הם חלון ההזדמנויות לקבלת ההחלטות הנדרשות.

בימים אלה נכון כי לא רק "חגי תשרי" ישמשו לנו כמקור להשראה אלה אף סיפור חג החנוכה, אותו אנו חוגגים כעת. לא נס נדרש על מנת שלא יוחשך המסך של ערוץ 10 כי אם גדלות נפש, התעלות ואחריות ציבורית לשם ניצחון הרוח והיצירה על פני הכוח והכוחניות.

המאמר פורסם בגלובס ב-22 בדצמבר 2011.

רשימת התגובות למאמר

הוספת תגובה

מאמרים נוספים
1 2 3 4 5 6
הבא