מי אנחנו
על אודות
תפקידי הרשות
מבנה הרשות
מועצת הרשות
הנהלת הרשות

על אודות

הרשות השנייה לטלוויזיה ולרדיו היא רשות ציבורית המפקחת על שידורים מסחריים בישראל.
הרשות פועלת מכוח חוק הרשות השנייה לטלוויזיה ולרדיו התש"ן - 1990 .

הרשות השנייה מסדירה את פעולתם של ערוצי הטלוויזיה והרדיו המסחריים בישראל.  הרשות מקדמת יצירה מקורית איכותית ופועלת לצמצום תכנים פוגעניים.  זאת במטרה לשרת את האינטרס הציבורי ולהבטיח סביבת שידורים מגוונת ואיכותית.

בראש הרשות עומדת מועצה ציבורית המונה 15 חברים, המשקפים את מגוון הדעות הרווחות בציבור. המועצה קובעת את מדיניות הרשות ומנחה את מנכ"ל הרשות, שתפקידו להוציא לפועל מדיניות זו.

הרשות מקיימת מכרזים לשידורי טלוויזיה ורדיו ומעניקה רישיונות וזיכיונות שידור. השידורים המסחריים שבפיקוח הרשות כוללים כיום את: הערוצים 12, 13, 20, 24, 9, הלא טיוי ו 17 -תחנות הרדיו האזורי .

בהתאם לחוק הרשות השנייה בעלי הזיכיון בערוץ 2 עברו ביום 1.11.17 מזיכיונות לרישיונות

כיום פועלים שני ערוצי טלוויזיה המופעלים ע"י בעלי רישיון; "רשת 13" ו"קשת"

כאשר "רשת 13" מחזיקה ב"חדשות 13" ו"קשת" מחזיקה ב"חדשות 12".

בהתאם לתיקון חקיקה משנת 2018, משדרים מכוח חוק הרשות השנייה ערוצים 20, 24, 9 והלא טיוי.

חוק הרשות השנייה מסדיר גם את הקמתן של תחנות רדיו אזורי, הפרוסות בכל הארץ, ממטולה בצפון ועד אילת בדרום. התחנות מופעלות על ידי בעלי זיכיון פרטיים במימון מסחרי ובפיקוח ציבורי. התחנות הראשונות החלו לשדר בספטמבר 1995, ועיצבו מחדש את מפת הרדיו בישראל.