מאגר מידע
חקיקה
רישיונות לשידורים
מדרוג תכניות הטלוויזיה
סקרים
מפתח פרסומות
מאמרים
כתבי עת
מחקרים וסקירות
דיונים בתקשורת
מצגות והרצאות
מילון מושגים
חדשות תקשורת
על סדר היום

סקרי טלוויזיה

תפקידה המרכזי של הרשות הוא לייצג את האינטרס הציבורי בשידורים שבפיקוחה. כדי לעמוד מקרוב על אינטרס זה ולהבין באופן מעמיק יותר את רחשי הציבור - הרשות יוזמת מעת לעת ביצוע סקרי עמדות ציבור, בנושאים שעל סדר יומה. אין מדובר במדידת הרגלי הצפייה, אלא בעיקר בבחינת העמדות כלפי התוכן המשודר וההשפעה שיש לו על קהל הצופים.

תוצאות הסקרים מסייעות לרשות להגדיר ביתר בהירות את האינטרס הציבורי שעליו היא מופקדת ולמקד אותו.

הרשות נעזרת בכלי זה לצורך קביעת מדיניותה, אך אין מדובר במדד יחיד שעל פיו יישק דבר. הרשות נוהגת מעת לעת להיעזר גם בחוות דעת של אנשי מקצוע מתחומי חקר החברה (פסיכולוגים, סוציולוגים), כדי לעגן את מדיניותה בידע מקצועי בתחום הרלבנטי.

חזרה