מאגר מידע
חקיקה
רישיונות לשידורים
מדרוג תכניות הטלוויזיה
סקרים
מפתח פרסומות
מאמרים
כתבי עת
מחקרים וסקירות
דיונים בתקשורת
מצגות והרצאות
מילון מושגים
חדשות תקשורת
על סדר היום

רדיו - סקרי האזנה

משנת 1996 מקיימת הרשות השנייה סקרי האזנה, כדי למדוד באופן כמותי את מאזיני הרדיו האזורי (Rating ו- Share), כפי שמתחייב על פי חוק הרשות השנייה סעיף 28(א)(7):"לקיים במועדים שייקבעו סקרי צפייה והאזנה לשידורים, ולהודיע ברבים את תוצאות הסקרים".

פרופ' שאול בר-לב מאוניברסיטת חיפה מכהן כיועץ-מומחה לרשות השנייה, ומסייע לה בקביעת מדיניותה בנושא. כמו כן הוא בודק את הסקרים ומפקח עליהם.

הגוף המבצע את סקרי ההאזנה בעבור הרשות השנייה נבחר בהליכי מכרז. את הסקרים הראשונים ביצעה חברת "טלסקר". מדצמבר 1997 מבצעת את הסקרים חברת "מדגם".

בסקר משתתפים נשאלים (מספרם מצוין בכל סקר וסקר) במדגם ארצי מייצג, לאחר שקלול האזורים על-פי משקלם היחסי באוכלוסייה היהודית בישראל. בקרב האוכלוסייה הערבית בצפון הארץ התקיימו סקרים רק בשנים שבהם פעלה תחנת רדיו אזורית ששידרה בשפה הערבית, על פי מדגם מיוחד.

במשך השנים הפיקה הרשות השנייה מספר לקחים מביצוע הסקרים. לפיכך, בעת השוואת תוצאות הסקרים, יש לשים לב לסף גילאי הנשאלים ולימי ההאזנה (יום חול ממוצע, סופי שבוע, ימי שישי). כמו כן, מועדי ביצוע הסקרים נבחרו בהתאמה לאחד המועדים, שבהם נעשו הסקרים בשנים קודמות ובהתחשב באירועים בלוח השנה, כגון: ימי חג או חופשת הקיץ. בחירת המועד נעשתה באופן המאפשר לערוך השוואה ולקבל מגמה כללית - ולא רק נקודתית - של ההתפתחויות בהאזנה לרדיו בכלל ולרדיו האזורי בפרט.

הניתוחים עוסקים בשיעורי ההאזנה לתחנות האזוריות במונחים ארציים. בתוך שיעורים אלה ייתכנו הבדלים בין התחנות, בהשוואה ביניהן במשך השנים והתקופות (גידול בהאזנה למספר תחנות וירידה באחרות).

האזנה לרדיו האזורי נסקרת בקרב התושבים המתגוררים באזורים שפועלות בהם תחנות הרדיו האזורי. עם זאת, ההאזנה מקיפה אוכלוסייה רחבה יותר, אף מעבר לאזורי הזיכיון, בעיקר עקב הניידות היומיומית של האוכלוסייה בישראל בנסיעתה לעבודה, לקניות, ללימודים וכדומה.

כמו כן, מקיימת רשות השידור סקרי האזנה משלה.

חזרה