מי אנחנו
על אודות
תפקידי הרשות
מבנה הרשות
מועצת הרשות
הנהלת הרשות

הנהלת הרשות ובעלי תפקידים בכירים


תפקידה של הרשות הוא לקיים שידורים באמצעות בעלי זיכיון ולפקח עליהם. במילוי תפקידה פועלת הרשות לייצג, לשרת ולקדם, על בסיס החוק ובמקצועיות, את האינטרס הציבורי על מרכיביו השונים ובכללם ערכים חברתיים ותרבותיים בתקשורת המסחרית. במסגרת זאת, הרשות יוזמת ומובילה תהליכים המשפיעים על התקשורת בישראל.