מי אנחנו
על אודות
תפקידי הרשות
מבנה הרשות
מועצת הרשות
הנהלת הרשות
מי אנחנו


הנהלת הרשות

מישל קרמרמן, מנכ"לית
הצוות המקצועי ברשות השנייה אמון על ביצוע מדיניות הרשות, משימותיה וכן השגת יעדיה המוגדרים בחוק ובכללים. צוות הרשות פועל על מנת להבטיח לצופה בטלוויזיה ולמאזין לרדיו שידורים איכותיים, ולצמצם הופעתם של תכנים בלתי הולמים בניגוד לחוק ולכללים.

מבנה הרשות

הרשות השנייה לטלוויזיה ולרדיו היא רשות ציבורית המפקחת על שידורים מסחריים בישראל. הרשות פועלת מכוח חוק הרשות השנייה לטלוויזיה ולרדיו התש"ן - 1990. הרשות מקיימת מכרזים לשידורי טלוויזיה ורדיו ומעניקה זיכיונות שידור. השידורים המסחריים שבפיקוח הרשות כוללים כיום את מערכות התקשורת: ערוץ 2, ערוץ 10 ותחנות הרדיו האזורי.

מועצת הרשות

עדן בר טל, יו"ר המועצה
במועצת הרשות השנייה לטלוויזיה ולרדיו מכהנים 15 חברות וחברים. הרכב המועצה משקף מגוון דעות והשקפות הרווחות בישראל. אחריות המועצה, הנגזרת מחוק הרשות השנייה, היא לדאוג לשמירת האינטרס הציבורי במובן הרחב ביותר, ולעבדו לקווי פעולה מנחים לעבודתה של הנהלת הרשות.

יעודכן בקרוב

תפקידי הרשות

תפקידה של הרשות הוא לקיים שידורים באמצעות בעלי זיכיון ולפקח עליהם. במילוי תפקידה פועלת הרשות לייצג, לשרת ולקדם, על בסיס החוק ובמקצועיות, את האינטרס הציבורי על מרכיביו השונים ולקדם ערכים חברתיים ותרבותיים בתקשורת המסחרית.

פניות ציבור

נציב פניות הציבור