מי אנחנו
על אודות
תפקידי הרשות
מבנה הרשות
מועצת הרשות
הנהלת הרשות

מועצת הרשות


המועצה מורכבת מנציגי ציבור. הרכב המועצה משקף מגוון דעות והשקפות הרווחות בישראל. במליאת המועצה מותווית המדיניות הכללית של הרשות השנייה. בנוסף משמשת המליאה כוועדת מכרזים לבחירת בעלי הזיכיון בטלוויזיה וברדיו.


החלטות מועצת הרשות  החלטות מועצת הרשות