הסדרת שידורים
החלטות מועצת הרשות וועדותיה
על שולחן המועצה
טיפול בהפרות
טיפול בפרסומות
כתוביות לכבדי שמיעה
דוחות
שומרים על העברית
מכרזים/ דרושים

על שולחן המועצה

מועצת הרשות השנייה בקריאה לשר האוצר:

פעל לאלתר לאפשר את המשך קיומו של ערוץ 10 לטובת כלל הציבור

מועצת הרשות השנייה לטלוויזיה ולרדיו קיימה אתמול (18.6.12) דיון נוסף בשימוע הנערך בחודשים האחרונים לערוץ 10, בו שמעה את בעלי ערוץ 10 והנהלת הערוץ. בדיון השתתפו יו"ר דירקטוריון הערוץ, יוסי מימן,  חברי הדירקטוריון אבי בלשניקוב ומיכל גרייבסקי, נציגי הבעלים רון לאודר; יואב הלדמן, המנכ"ל בפועל, יוסי ורשבסקי, המנכ"ל הפורש, ודבורה קמחי, היועצת המשפטית של הערוץ.

לאחר דיון ממושך בנושא, ובהמשך לדיונים קודמים שהתקיימו במועצה במהלך החודשים האחרונים בענין, המועצה השתכנעה כי קיים חשש כבד לפעילות הזכיין בערוץ 10 ולכן החליטה פה אחד לפנות ישירות לשר האוצר, ד"ר יובל שטייניץ, בקריאה לפעול בכל דרך אפשרית כולל תיקון חקיקה כדי לאפשר את המשך קיומו של ערוץ 10 לטובת כלל הציבור בישראל.

המועצה הדגישה בהחלטתה כי במסגרת תפקידיה לקיים את השידורים ולפקח עליהם חובה עליה, כמי שמייצגת את הציבור בישראל,  לשמור על קיום פלורליזם בשידורים, המתאפשר בשל קיומם של שני ערוצים מסחריים וכמה חברות חדשות. יחד עם זאת, מוטלת על המועצה האחריות לדאוג לאכיפת מחויבויות בעלי הזיכיון ולפיכך ככל שלא יתבצע תיקון חקיקה עד סוף מושב הקיץ של הכנסת תתכנס המועצה בשנית לבחון את צעדי האכיפה שיינקטו על ידה.

ידיעה קודמת ידיעה קודמת   לכל הידיעות ידיעה הבאה ידיעה הבאה