הסדרת שידורים
החלטות מועצת הרשות וועדותיה
על שולחן המועצה
טיפול בהפרות
טיפול בפרסומות
כתוביות לכבדי שמיעה
דוחות
שומרים על העברית
מכרזים/ דרושים

על שולחן המועצה

וועדת הטלוויזיה של הרשות השנייה לא אישרה את לוח השידורים של ’קשת’ לעונה השנייה

ועדת הטלוויזיה של הרשות השנייה בראשות יעקב שחם דנה היום בלוחות השידורים של קשת, טח"י, וערוץ 10 לעונה השנייה (יולי- דצמבר 2013).

הועדה החליטה לאמץ את החלטת ההנהלה שלא לאשר את לוח השידורים של קשת. הוועדה דורשת מ’’קשת’’ להשלים את ההוצאה החסרה על סוגה עילית, ולפרט את ההשקעה המתוכננת בסרטי קולנוע ישראליים. כמו כן קשת נדרשת לעמוד במכסת תוכניות המורשת והתרבות היהודית, הפריפריה והשיח הציבורי. קשת נדרשת להעביר לרשות את ההשלמות הנדרשות ללוח בתוך שבוע.

ועדת הטלוויזיה קיימה דיון ממושך ומעמיק בעניין ריבוי שידורי הריאליטי בערוצים המסחריים ולעומת מיעוט בתוכניות מסוגה עילית כגון דרמות איכותיות, דוקומנטרי ותחקירים.

מנכ"ל הרשות שי באב"ד, הודיע לזכיינים כי הרשות תבחן מחדש את תוכניות הריאליטי ואת ההכרה בתוכניות מסוגה עילית, על מנת לשמור על תמהיל שידורים מגוון ואיכותי למען ציבור הצופים.

הועדה קבעה עוד כי ’’קשת’’ תעביר לרשות הצהרה לגבי עמידתה באמנת הרשות בשידורי התוכנית ’’סופר נני’’ ותתחייב כי האמנה מצורפת כנספח לחוזה ההפקה עם ההורים וכי השידור עומד בכללי האמנה.

יו"ר הוועדה , יעקב שחם אמר כי הוועדה, בעת אישור לוחות השידורים, תמשיך להקפיד על עמידת הזכיינים בכללים ובכלל זה שידור תוכניות מסוגה עילית שלא מקבלות את הביטוי המתחייב בהשוואה לתוכניות הריאליטי. יתרה מכך הוועדה תבחן את שילוב נושא התחקיר בתוכנית החיסכון ובמידה והדבר לא יבוצע תמליץ הוועדה למועצה לשקול מחדש את ההכרה בתוכנית זו כתוכנית תעודה.

הוועדה תדון בשעות הקרובות בלוח השידורים של ערוץ 10 ולגביו תימסר הודעה נפרדת.

ידיעה קודמת ידיעה קודמת   לכל הידיעות ידיעה הבאה ידיעה הבאה