מאגר מידע
חקיקה
רישיונות לשידורים
מדרוג תכניות הטלוויזיה
סקרים
מפתח פרסומות
מאמרים
כתבי עת
מחקרים וסקירות
דיונים בתקשורת
מצגות והרצאות
מילון מושגים
חדשות תקשורת
על סדר היום

מחקרים וסקירות

מחקר מעקב בנושא: הנעדרים והנוכחים בזמן צפיית שיא
מחקר מעקב בנושא: הנעדרים והנוכחים בזמן צפיית שיא

הרשות השנייה לטלוויזיה ולרדיו רואה בסוגית הגיוון התרבותי בשידורי הערוצים המרכזיים שבפיקוחה את אחת המטרות הציבוריות המרכזיות שעליה לקדם. דוח מחקר זה מרכז את ממצאי מחקר המעקב השלישי בסדרת מחקרים לבדיקת הנעדרים והנוכחים בזמן צפיית שיא בשידורי הטלוויזיה.

 

קבצים להורדה:
קבצים להורדה:
דוח מחקר המעקב - הנעדרים והנוכחים בזמן צפיית שיא
ממצאי סקר עמדות הציבור בנושא גיוון תרבותי בטלוויזיה ספטמבר 2012

הרשות השנייה לטלוויזיה ולרדיו שמה לה למטרה לעסוק בסוגית הגיוון התרבותי בשידורי הערוצים המרכזיים שבפיקוחה.  הרשות רואה בגיוון התרבותי בשידורים את אחת המטרות הציבוריות המרכזיות שעליה לקדם. תקציר ומצגת ממצאי סקר זה הם בנושא עמדות הציבור בנושא גיוון תרבותי בטלוויזיה. 

קבצים להורדה:
קבצים להורדה:
ממצאי סקר עמדות הציבור בנושא גיוון תרבותי בטלוויזיה ספטמבר 2012
תקשורת עולמית
תקשורת עולמית ספטמבר 2013 - פברואר 2014

עדכונים חודשיים על התפתחויות בזירה הבין-לאומית בתחום הרגולציה על התקשורת. נכתב על ידי תחום אסטרטגיה ומחקר.

קבצים להורדה:
קבצים להורדה:
עדכון חודשי בין-לאומי-גיליון 72 ספטמבר 2013
עדכון חודשי בין-לאומי-גיליון 73 אוקטובר 2013
עדכון חודשי בין-לאומי-גיליון 74 נובמבר 2013
עדכון חודשי 75 דצמבר 2013
עדכון חודשי 76 ינואר 2014
עדכון חודשי 77 פברואר 2014
תקשורת עולמית
תקשורת עולמית אוקטובר 2012 - אוגוסט 2013

עדכונים חודשיים על התפתחויות בזירה הבין-לאומית בתחום הרגולציה על התקשורת. נכתב על ידי תחום אסטרטגיה ומחקר.

קבצים להורדה:
קבצים להורדה:
עדכון חודשי בין-לאומי- גיליון 62 אוקטובר 2012
עדכון חודשי בין-לאומי- גיליון 63 נובמבר 2012
עדכון חודשי בין-לאומי-גיליון 64 דצמבר 2012
עדכון חודשי בין-לאומי-גיליון 65 ינואר 2013
עדכון חודשי בין-לאומי-גיליון 66 פברואר 2013
עדכון חודשי בין-לאומי-גיליון 67 מרץ 2013
עדכון חודשי בין-לאומי-גיליון 68 אפריל 2013
עדכון חודשי בין-לאומי-גיליון 69 מאי 2013
עדכון חודשי בין-לאומי-גיליון 70 יוני 2013
עדכון חודשי בין-לאומי-גיליון 71 אוגוסט 2013
תקשורת עולמית דצמבר 2011 - ספטמבר 2012

עדכונים חודשיים על התפתחויות בזירה הבין-לאומית בתחום הרגולציה על התקשורת. נכתב על ידי תחום אסטרטגיה ומחקר.

קבצים להורדה:
קבצים להורדה:
עדכון חודשי בין-לאומי- גיליון 52 דצמבר 2011
עדכון חודשי בין-לאומי- גיליון 53 ינואר 2012
עדכון חודשי בין-לאומי- גיליון 54 פברואר 2012
עדכון חודשי בין-לאומי- גיליון 55 מרץ 2012
עדכון חודשי בין-לאומי - גיליון 56 אפריל 2012
עדכון חודשי בין-לאומי - גיליון 57 מאי 2012
עדכון חודשי בין-לאומי - גיליון 58 יוני 2012
עדכון חודשי בין-לאומי - גיליון 59 יולי 2012
עדכון חודשי בין-לאומי - גיליון 60 אוגוסט 2012
עדכון חודשי בין-לאומי - גיליון 61 ספטמבר 2012
1 2 3 4 5
הבא