מאגר מידע
חקיקה
רישיונות לשידורים
מדרוג תכניות הטלוויזיה
סקרים
מפתח פרסומות
מאמרים
כתבי עת
מחקרים וסקירות
דיונים בתקשורת
מצגות והרצאות
מילון מושגים
חדשות תקשורת
על סדר היום

מילון מושגים

חיפוש במילון מושגים
מונח :
 • אותות

  סימנים וסמלים, גרפיים או קוליים, המשובצים בתוך השידור למטרות שונות, כגון: זיהוי הערוץ המשדר, זיהוי הזכיין, הכרזה על תחילתו של מקבץ פרסומות וסיומו וכדומה. בשידורי טלוויזיה, אותות הזיהוי נבנים בדרך כלל באנימציית מחשב ומיקומם הנפוץ בדרך כלל – באחת מפינות המרקע.


 • אזור זיכיון (לשידורי רדיו)

  תחום גאוגרפי מוגדר במדינת ישראל ובו מספר יישובים (בהתאם לגודלו), שבגבולותיו רשאי לשדר בעל זיכיון לשידורי רדיו. על-פי חוק הרשות השנייה ובהתאם לכללים שפרסמה מועצת הרשות, חולקה הארץ ל-11 אזורי זיכיון. חלוקה זו ושמות האזורים עשויים להשתנות מזמן לזמן.


 • איפנון תדר (Frequency Modulation- FM)

  שיטה להפצת אותות שמע אלחוטיים, הנפוצה בעיקר בשידורי הרדיו בתחום Very High frequency-VHF


 • אפיק (Channel)

  תדר שידור המשמש ערוץ טלוויזיה העוסק בהפצת תכנים באזור כיסוי מוגדר, באמצעים שונים. לערוץ 2, לדוגמא, אפיקי שידור שונים להפצה בלוויין, בכבלים ובאמצעות משדרים קרקעיים.