מאגר מידע
חקיקה
רישיונות לשידורים
מדרוג תכניות הטלוויזיה
סקרים
מפתח פרסומות
מאמרים
כתבי עת
מחקרים וסקירות
דיונים בתקשורת
מצגות והרצאות
מילון מושגים
חדשות תקשורת
על סדר היום

על סדר היום

הארכת מועד להגשת הצעות במכרז פומבי למתן זכיון לשידורי רדיו דתי חרדי באזור המרכז

המועד האחרון להגשת הצעות במכרז שבכותרת נדחה ליום 9.1.20 עד השעה 15:00.

אין שינוי ביתר תנאי המכרז.

 

 

ידיעה קודמת לכל הידיעות ידיעה הבאה