מאגר מידע
חקיקה
רישיונות לשידורים
מדרוג תכניות הטלוויזיה
סקרים
מפתח פרסומות
מאמרים
כתבי עת
מחקרים וסקירות
דיונים בתקשורת
מצגות והרצאות
מילון מושגים
חדשות תקשורת
על סדר היום

על סדר היום

בהתאם לסעיף 71ז(ב) לחוק הרשות השנייה לטלויזיה ורדיו, תש"ן-1990 להלן רשימת בעלי רישיון זעיר:

מוסיקה 24 בע"מ

 

להלן בעלי רישיון זעיר ייעודי (מותנה):

 

ערוץ 9 בע"מ

הלא טי. וי. בע"מ

ערוץ יהודי ישראלי בע"מ

ידיעה קודמת לכל הידיעות ידיעה הבאה