מאגר מידע
חקיקה
רישיונות לשידורים
מדרוג תכניות הטלוויזיה
סקרים
מפתח פרסומות
מאמרים
כתבי עת
מחקרים וסקירות
דיונים בתקשורת
מצגות והרצאות
מילון מושגים
חדשות תקשורת
על סדר היום

על סדר היום

הארכת מועד לקבלת עמדות – הגבלת שיעור רכישה מרבי של זמן פרסום באמצעות חברת רכש מדיה אחת

בהמשך לנושא שבנדון, הרינו להודיעכם, כי המועד להשלמת הטיעון כאמור בהחלטת המועצה, שפורסמה בהודעה הקודמת, נדחה ליום 7.5.19.

גורמים המעוניינים להציג את עמדתם יוכלו להגיש התייחסותם למזכירת הלשכה המשפטית ברשות השנייה, בדואר אלקטרוני rozi@rashut2.org.il או בפקס:

 02-6556296. יש לוודא טלפונית קבלת החומר המוגש, בטל’’ 02-6556226.

ידיעה קודמת לכל הידיעות ידיעה הבאה