מאגר מידע
חקיקה
רישיונות לשידורים
מדרוג תכניות הטלוויזיה
סקרים
מפתח פרסומות
מאמרים
כתבי עת
מחקרים וסקירות
דיונים בתקשורת
מצגות והרצאות
מילון מושגים
חדשות תקשורת
על סדר היום

על סדר היום

הזמנה לקבלת עמדות - הגבלת שיעור רכישה מרבי של זמן פרסום באמצעות חברת רכש מדיה אחת

אבקש להודיעכם כי המועד להגשת התייחסותכם בנושא שבכותרת נדחה ליום 4.2.19.

 

גורמים המעוניינים להציג את עמדתם יוכלו להגיש התייחסותם בכתב עד למועד זה למזכירות הלשכה המשפטית

בדואר אלקטרוני rozi@rashut2.org.il  או בפקס: 02-6556296, יש לוודא הגעה בטל: 02-6556226.

 

ידיעה קודמת לכל הידיעות ידיעה הבאה