מאגר מידע
חקיקה
רישיונות לשידורים
מדרוג תכניות הטלוויזיה
סקרים
מפתח פרסומות
מאמרים
כתבי עת
מחקרים וסקירות
דיונים בתקשורת
מצגות והרצאות
מילון מושגים
חדשות תקשורת
על סדר היום

על סדר היום

הבהרות 2 - הליך לקבלת הצעות מחיר לרכישת רישיונות אופיס

נשאלנו:

"... אשמח אם תאפשרו לנו המציעים להגיש הצעה בשקלים צמוד לדולר לפי שער הבסיס בתאריך 2.7.20 והתשלום בפועל יהיה לפי שער דולר בתאריך ההזמנה+3 ימי אספקה"

 

תשובתנו:

(הבהרה שפורסמה באתר ביום 18/6/20)

לעניין  בדיקת הצעות המחיר – מציע שיגיש הצעת מחיר בדולרים,  ההצעה בדולרים תתורגם לשקלים לפי שע"ח  הידוע במועד האחרון להגשת הצעת המחיר (בבוקר).

 

לעניין תשלום התמורה – מציע שהגיש הצעה בדולרים, סכום התמורה ישולם  לפי שע"ח היציג הידוע ביום הנפקת חשבונית המס.

 

נשאלנו:

"האם ניתן להוריד מהמכרז את נושא ההתחייבות לרכישה עתידית באותו מחיר ליחידה?"

"מבקשים להוסיף שתוקף ההצעה בכפוף למחירון יצרן מיקרוסופט"

 

תשובתנו :

סעיפים 2 ו-3 במסמכי הפניה ישונו לעניין תוקף ההצעה ועליהם יתווסף הנוסח הבא:  "המחיר המוצע יהיה בתוקף למשך 30 ימים מיום הודעת הזכייה" וזאת במקום: עד 120 ימים מיום הודעת הזכייה.

 

נשאלנו:

"ביקשתם לתמחר 2 אפשרויות, מה הכמות מכל אופציה? ציינתם 65 יח’’ ללא כמות ליד כל דגם, אנא עדכנו"

 

תשובתנו:

לעניין הכמויות בסעיף 2 להליך מדובר על רכישה של מינימום 65 יחידות מאחד המוצרים (לא תמהיל)

לכל הידיעות ידיעה הבאה