מאגר מידע
חקיקה
רישיונות לשידורים
מדרוג תכניות הטלוויזיה
סקרים
מפתח פרסומות
מאמרים
כתבי עת
מחקרים וסקירות
דיונים בתקשורת
מצגות והרצאות
מילון מושגים
חדשות תקשורת
על סדר היום

על סדר היום

הארכה- שימוע בנושא שיווק משותף של זמן שידור פרסומות ברדיו

7.6.16- הארכת מועד השימוע בנושא שיווק משותף של זמן שידור פרסומות ברדיו עד יום 15.6.16

הרשות השנייה מודיעה על הארכת מועד השימוע בנושא שיווק משותף של זמן שידור פרסומות ברדיו עד יום 15.6.16 
ידיעה קודמת לכל הידיעות ידיעה הבאה