מאגר מידע
חקיקה
רישיונות לשידורים
מדרוג תכניות הטלוויזיה
סקרים
מפתח פרסומות
מאמרים
כתבי עת
מחקרים וסקירות
דיונים בתקשורת
מצגות והרצאות
מילון מושגים
חדשות תקשורת
על סדר היום

על סדר היום

הודעה בדבר כוונה להתקשר עם ספק יחיד

13.6.16- הודעה בדבר כוונה להתקשר עם ספק יחיד- בכוונת הרשות השנייה לטלוויזיה ולרדיו להתקשר עם חברת "בזק" כספק יחיד לפי תקנה 3(29) לתקנות חובת המכרזים, התשנ"ג- 1993.

הודעה בדבר כוונה להתקשר עם ספק יחיד-
1. בכוונת הרשות השנייה לטלוויזיה ולרדיו להתקשר עם חברת "בזק" כספק  יחיד לפי תקנה 3(29) לתקנות חובת המכרזים, התשנ"ג- 1993.

2. מהות ההתקשרות: קווי תמסורת אופטית - חוזי בטכנולוגיית TDM ללא דחיסה והשהייה בניתובים ישירים מנקודה לנקודה.

3. מצורפת בזאת חוות דעת הגורם המוסמך ברשות שלפיה החברה היא הגוף היחיד היכול לספק את השירותים האמורים הנדרשים לרשות.

4.אדם הסבור כי קיים ספק אחר המסוגל לבצע את ההתקשרות, רשאי לפנות ולהודיע על כך תוך 14 ימי עבודה מפרסום הודעה זו לרשות השנייה לידי עו"ד יונה זהבי בכתובת דוא"ל  yonav@rashut2.org.il- תוך ציון תאריך פרסום הודעה זו, פרטי הספק המוצע, שם הפונה ודרכי התקשרות. "

 

קבצים להורדה
המסמך המלא
ידיעה קודמת לכל הידיעות ידיעה הבאה