מאגר מידע
חקיקה
רישיונות לשידורים
מדרוג תכניות הטלוויזיה
סקרים
מפתח פרסומות
מאמרים
כתבי עת
מחקרים וסקירות
דיונים בתקשורת
מצגות והרצאות
מילון מושגים
חדשות תקשורת
על סדר היום

על סדר היום

הבהרות להליך קבלת הצעות מחיר לרכישת רישיונות אופיס

נשאלנו:

את תוכנת האופיס אנחנו רוכשים בדולרים ואפשר להגיש את ההצעה בשקלים.

יחד עם זאת יש תנודות רבות מאוד במיוחד בתקופה האחרונה בשער הדולר/שקל. אתם מבקשים שהצעת המחיר תהיה בתוקף 120 יום, בתקופה זאת שער הדולר יכול לעלות ולהסב לנו נזק כספי, או ששער הדולר ירד ואז אתם תקבלו את התוכנה במחיר גבוה.

אשמח אם תאפשרו לנו המציעים להגיש הצעה בשקלים צמוד לדולר לפי שער הבסיס בתאריך 2.7.20 והתשלום בפועל יהיה לפי שער דולר בתאריך ההזמנה + 3 ימי אספקה.

 

תשובתנו:

 

מובהר בזאת כי :

 

ניתן להגיש הצעת מחיר בשקלים או דולר.

לעניין  בדיקת ההצעות מחיר – מציע שיגיש הצעת מחיר בדולרים,  ההצעה בדולרים תתורגם לשקלים לפי שע"ח  הידוע במועד האחרון להגשת הצעת המחיר (בבוקר).

לעניין תשלום התמורה – מציע שהגיש הצעה בדולרים, סכום התמורה ישולם  לפי שע"ח היציג הידוע ביום הנפקת חשבונית המס.

 

ידיעה קודמת לכל הידיעות ידיעה הבאה