מאגר מידע
חקיקה
רישיונות לשידורים
מדרוג תכניות הטלוויזיה
סקרים
מפתח פרסומות
מאמרים
כתבי עת
מחקרים וסקירות
דיונים בתקשורת
מצגות והרצאות
מילון מושגים
חדשות תקשורת
על סדר היום

על סדר היום

שימוע בעניין נוסח רישיון זעיר לשידורי טלוויזיה

מועצת הרשות השנייה לטלוויזיה ורדיו החליטה לקיים שימוע בעניין נוסח רישיון זעיר לשידורי טלוויזיה. הנוסח מצורף בזאת.

ככל שהנכם מעוניינים להציג את עמדתכם בנושא זה, נא הגישו התייחסותכם בכתב למזכירות הלשכה המשפטית בדואר אלקטרוני rozi@rashut2.org.il  עד ליום 9.2.2020. יש לוודא טלפונית כי התייחסותכם התקבלה, בטל’’ 02-6556226.

 

יובהר, כי אין באמור בפנייה זו כדי להגביל את שיקול דעת הרשות השנייה באשר לנושאים הכלולים בה.

 

קבצים להורדה
נוסח רישיון זעיר
ידיעה קודמת לכל הידיעות ידיעה הבאה