הסדרת שידורים
החלטות מועצת הרשות וועדותיה
על שולחן המועצה
טיפול בהפרות
טיפול בפרסומות
כתוביות לכבדי שמיעה
דוחות
שומרים על העברית
מכרזים/ דרושים

טיפול בהפרות


ברשימת ההפרות המוצגת בעמוד זה דוגמאות של אירועים שבהם טיפלה הרשות. לזכיינים אפשרות לערער על החלטות אלה בפני ועדת הערר של מועצת הרשות השנייה להסבר על הליך ההפרות לחצו כאן.


חיפוש במאגר טיפול בהפרות
נושא:
גורם משדר:
מ :
יום חודש  שנה 
עד :
יום חודש  שנה 
דוגמאות להפרות שאותרו
 • חריגה בזמן שיבוץ הפרסומות  - רשת

  29.08.2013

  ההפרה

  בתאריך 29.8.13, בין השעות 24:00-20:00, שודרו 51:14 דקות פרסומת, במקום 40 דקות. השידור עומד בניגוד לכלל 3(ב)(1) לכללי שיבוץ פרסומות הקובע כי "רשאי בעל זיכיון להקצות זמן שידור פרסומות לפי שיקול דעתו בין השעות 24:00-20:00 ובלבד שלא יעלה על 40 דקות".

  טיפול הרשות

  החלטה: עיצום כספי בסך 71,000 ₪.

   

 • שידור המהווה פגיעה בטעם הטוב  - רשת

  20.07.2013

  ההפרה

  בתאריך 20.7.13, במהלך התכנית "מצב האומה", השתמשו חברי הפאנל באופן ציני בשמם של מחנות הריכוז וההשמדה מתקופת השואה. השידור האמור עומד בניגוד לסעיף 11(א) לכללי הרשות השנייה, לפיו "לא ישדר בעל זיכיון משדר שיש בו משום פגיעה בטעם הטוב", וכן בניגוד לסעיף 11 (א) (ב) לפיו "לא ישדר בעל זיכיון משדר שיש בו משום פגיעה בכבודו של אדם או ברגשות הציבור".

  טיפול הרשות

  החלטה: נטילת 2:00 דקות של פרסומת.

 • שידור פרסומת שלא בהתאם לכללי האתיקה  - ערוץ 10

  30.05.2013

  ההפרה

  בתאריכים 30.5-1.6.13, שודר תשדיר פרסומת ל"מיני כריות" של חברת תלמה. בתשדיר הוצג פעוט הלבוש בחיתול זהב וחלוק משי ומדבר בטון נמוך המשווה לו נראות מינית. הצגת הילד כאובייקט מיני ושילוב גינונים הלקוחים מעולם המבוגרים-המיני עומד בניגוד לכלל 41 לכללי האתיקה בפרסומות. הקובע כי לא ישדר בעל זכיון תשדיר פרסומת שבו מופיעים קטינים בהופעה שאיננה ראויה לקטינים.

  טיפול הרשות

  החלטה: נטילת 3:00 דקות של פרסומת.

 • שידור בניגוד לתקנות סיווג וסימון  - שידורי קשת

  21.05.2013

  ההפרה

  בתאריך 21.5.13, במהלך פרק בסדרה "תא גורדין", שודר בשעה 23:20 קטע המציג בבירור עישון סמים. השידור האמור עומד בניגוד לתקנות סיווג וסימון (תשס"ג – 2002) וכלל 9(ב) בכללי התכניות, לפיהם שימוש ברור בסמים מחייב סיווג 14+ ושידור לאחר השעה 22:00.

  טיפול הרשות

  החלטה: נטילת 1:00 דקה של פרסומת.

 • פרסומת אגב  - רשת

  18.05.2013

  ההפרה

  בתאריך 18.5.13, במהלך התכנית "המרוץ למיליון", ניתנה חשיפה פרסומית מצטברת החורגת מגבול הסביר לחברת השכרת הרכב "הרץ". החשיפה מהווה פרסומת אגב אסורה לחברת "הרץ" וזאת בניגוד לכלל 9 לכללי האתיקה בפרסומת.

  טיפול הרשות

  החלטה: עיצום כספי בסך 15,000 ₪.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
הבא תוצאות הבאות