הסדרת שידורים
החלטות מועצת הרשות וועדותיה
על שולחן המועצה
טיפול בהפרות
טיפול בפרסומות
כתוביות לכבדי שמיעה
דוחות
דוחות הרשות
דוחות הנציב
שומרים על העברית
מכרזים/ דרושים

דוחות

פרקים מתוך דוח הרשות השנייה לשנת 2016
קבצים להורדה:
קבצים להורדה:
פרקי דוח 2016
דוח הרשות השנייה לשנת 2015
קבצים להורדה:
קבצים להורדה:
דוח הרשות - גרסה מלאה
נספח לדוח השנתי
דוח הרשות השנייה לשנת 2014
קבצים להורדה:
קבצים להורדה:
דוח הרשות- גרסה מלאה
נספח לדוח השנתי
דוח הרשות השנייה לשנת 2013
קבצים להורדה:
קבצים להורדה:
דוח הרשות- גרסה מלאה
נספח א’ לדוח השנתי
דוח הרשות השנייה לשנת 2012

דוח מסכם של פעילות הרשות לשנת 2012.

קבצים להורדה:
קבצים להורדה:
דוח הרשות - גרסה מלאה
נספח א’ לדוח השנתי
1 2 3 4 5 6 7 8 9
הבא