הסדרת שידורים
החלטות מועצת הרשות וועדותיה
על שולחן המועצה
טיפול בהפרות
טיפול בפרסומות
כתוביות לכבדי שמיעה
דוחות
שומרים על העברית
מכרזים/ דרושים

החלטות מועצת הרשות וועדותיה

החלטות מישיבת ן¿½ן¿½ן¿½ן¿½ן¿½ן¿½ן¿½ן¿½ן¿½ן¿½ ן¿½ן¿½ן¿½ן¿½ן¿½ן¿½ן¿½ן¿½ן¿½ן¿½ מס' 53  (כהונה נוכחית)

מתאריך: 06/11/2017

  • החלטה מס' 1    

   המועצה קיימה דיון בבקשת ערוץ 10 החדש לעדכון לוח השידורים לעונה השניה של שנת 2017, באופן שתתווסף ללוח השידורים תכנית בענייני היום בימים א’’- ה’’ בשעה  19:30, וזאת עת תום שנת 2017.

   לאחר ששמעה את הבהרות מנכ"ל חברת חדשות 10 על פיהן התכנית תהיה שונה ונבדלת משידורי החדשות, ותעסוק בפרשנות עומק והרחבה של תופעות ונושאים בענייני היום, ולאחר ששמעה את המלצת הנהלת הרשות, מאשרת המועצה את השינוי בלוח השידורים, בכפוף להוראות הבאות:

   1. בתכנית יתקיימו התנאים הקבועים בהנחיית המנכ"ל בפועל באשר לתכנית "ששי- סיכום השבוע" מיום 25.7.16, ובכלל אלה שידור פתיח וסגיר מובחנים מאלה של שידורי החדשות ושוני מובחן מבחינה ויזואלית בין האולפן שבו משודרת התכנית לבין אולפן שידורי החדשות.
   2. משמה של התכנית ישתקף באופן ברור ומובהק כי אין המדובר בשידורי חדשות.

   המועצה מסמיכה את יו"ר המועצה, יו"ר ועדת טלוויזיה ומנכ"ל הרשות לאשר את שם התכנית בהתאם לאמור לעיל.

  • החלטה מס' 2    

   המועצה קיימה דיון בבקשת קשת לעדכון לוח השידורים לעונה הראשונה של שנת הרישיון הראשונה, באופן שתתווסף ללוח השידורים תכנית בענייני היום ששמה "השבוע עם רינה מצליח" (להלן: "התכנית") בהפקת חברת החדשות, אשר תשודר ב"קשת" בימי ו’’ בשעה 19:30, וזאת במקום התכנית "המהדורה המוקדמת".

   הנהלת הרשות דיווחה למועצה על ההבהרות שניתנו על ידי מנכ"ל חברת החדשות מיום 3.11.17, ובכלל אלה כי התכנית תהיה שונה בתוכנה, באופיה, בחזותה ובאורכה מהתכנית בענייני היום "פגוש את העיתונות" בהנחיית רינה מצליח אשר גם מופקת על ידי חברת החדשות ומשודרת בימי שבת בשעה 19:00 ב"רשת"; כי התכנית תופק על ידי מערכת ייחודית ונפרדת מזו של התכנית "פגוש את העיתונות", לרבות מבחינת העורכים, המפיקים והתחקירנים של התכנית וכי יהיה לתכנית סט נפרד וייחודי.

    

   בכפוף לכך, ולאחר ששמעה את המלצת הנהלת הרשות, מאשרת המועצה לקשת את השינוי בלוח השידורים.

  חזרה לחיפוש