הסדרת שידורים
החלטות מועצת הרשות וועדותיה
על שולחן המועצה
טיפול בהפרות
טיפול בפרסומות
כתוביות לכבדי שמיעה
דוחות
שומרים על העברית
מכרזים/ דרושים

החלטות מועצת הרשות וועדותיה

החלטות מישיבת ן¿½ן¿½ן¿½ן¿½ן¿½ן¿½ן¿½ן¿½ן¿½ן¿½ ן¿½ן¿½ן¿½ן¿½ן¿½ן¿½ן¿½ן¿½ן¿½ן¿½ מס' 49  (כהונה נוכחית)

מתאריך: 10/09/2017

  • החלטה מס' 1    

   המועצה המשיכה את הדיון מישיבתה הקודמת בתיקונים המוצעים על ידי נציגי המורשים לשידורים ונציגי היוצרים וכן בתיקונים המוצעים על ידי הנהלת הרשות בכללי הרשות השניה לטלוויזיה ורדיו (שידורי תכניות טלוויזיה בידי בעל רישיון), התשע"ה – 2015, בכללי הרשות השניה לטלוויזיה ורדיו (שיבוץ תשדיר פרסומת בשידורי טלוויזיה), התשנ"ב – 1992, בכללי הרשות השניה לטלוויזיה ורדיו (הליכים ותנאים לקבלת רישיון לשידורי טלוויזיה), התשע"ב – 2011, בכללי הרשות השניה לטלויזיה ורדיו (אתיקה בפרסומת בטלויזיה), התשנ"ד – 1994, בכללי הרשות השניה לטלויזיה ורדיו (בטוחות לרישיון טלויזיה), התשע"ב - 2011 וברשיונות השידורים.

    

   בתום הדיון החליטה המועצה לפרסם שימוע ציבורי בנוגע לתיקונים הנשקלים על ידיה בכללים וברישיונות.

  חזרה לחיפוש