הסדרת שידורים
החלטות מועצת הרשות וועדותיה
על שולחן המועצה
טיפול בהפרות
טיפול בפרסומות
כתוביות לכבדי שמיעה
דוחות
שומרים על העברית
מכרזים/ דרושים

החלטות מועצת הרשות וועדותיה

החלטות מישיבת ן¿½ן¿½ן¿½ן¿½ן¿½ן¿½ן¿½ן¿½ן¿½ן¿½ ן¿½ן¿½ן¿½ן¿½ן¿½ן¿½ן¿½ן¿½ן¿½ן¿½ מס' 48  (כהונה נוכחית)

מתאריך: 28/08/2017

  • החלטה מס' 1    

   המועצה קיימה דיון בבקשת רדיו "צפון ללא הפסקה" לתוכן שידורים נוסף בהיקף של 12 שעות בימי חול לאוכלוסיה המסורתית, דתית, חרדית, באזור הגליל המערבי (עכו, נהריה וכרמיאל), קריית שמונה, אזור צפת ומירון. בשישי שבת התדר המפוצל מכיל מספר תכניות ומכניסת השבת ועד צאתה יופסקו השידורים.

   במהלך הדיון שקלה המועצה את כלל השיקולים המנויים בסעיף 7 לכללי הרשות השנייה (הליכים ותנאים למתן אישור לתוכן שידורים נוסף), שמעה את חוות דעת המנכ"ל בפועל של הרשות וכן עיינה בכל המסמכים וחוות הדעת שהוגשו בנושא.

   בתום הדיון ולאחר שהמועצה השתכנעה כי רדיו צפון ללא הפסקה עומד בתנאים לקבלת אישור לתוכן שידורים נוסף לאזור האמור ומתאים לקבלתו, מחליטה המועצה להעניק לרדיו צפון ללא הפסקה אישור לתוכן השידורים הנוסף לאזור האמור בתדר נוסף.

   בנוסף, המועצה מאשרת את לוח השידורים כפי שהוגש ע"י התחנה.

  • החלטה מס' 2    

   המועצה קיימה דיון בבקשת "רדיו ללא הפסקה בע"מ" ("רדיו ללא הפסקה") לתוכן שידורים נוסף בהיקף של 12 שעות בימי חול, מוסיקה עברית לאוכלוסייה המבוגרת (40+) –  באיזור גוש דן למעט העיר בני ברק. בשישי שבת ישודרו מספר שעות כמפורט בלוח השידורים.

   במהלך הדיון שקלה המועצה את כלל השיקולים המנויים בסעיף 7 לכללי הרשות השנייה לטלוויזיה ורדיו (הליכים ותנאים לקבלת אישור לתוכן שידורים נוסף על ידי בעל זיכיון לשידורי רדיו), תשע"ז-2016, שמעה את חוות דעת המנכ"ל בפועל של הרשות וכן עיינה בכל המסמכים וחוות הדעת שהוגשו בנושא.

   בתום הדיון ולאחר שהמועצה השתכנעה כי רדיו ללא הפסקה עומד בתנאים לקבלת אישור לתוכן שידורים נוסף ומתאים לקבלתו, מחליטה המועצה להעניק לרדיו ללא הפסקה אישור לתוכן השידורים הנוסף בתדר 99.6FM .

   בנוסף המועצה מאשרת את לוח השידורים כפי שהוגש ע"י התחנה.

  • החלטה מס' 3    

   המועצה קיימה דיון בבקשת "רדיוס שידורים בע"מ" ("רדיוס") לתוכן שידורים נוסף בהיקף של 12 שעות ביום, מוסיקה עברית לאוכלוסייה המבוגרת, דוברי העברית (50+) – באיזור השרון בערים: כפר סבא, רעננה, הרצליה, רמת השרון, פ"ת וראש העין.

   במהלך הדיון שקלה המועצה את כלל השיקולים המנויים בסעיף 7 לכללי הרשות השנייה לטלוויזיה ורדיו (הליכים ותנאים לקבלת אישור לתוכן שידורים נוסף על ידי בעל זיכיון לשידורי רדיו), תשע"ז-2016, שמעה את חוות דעת המנכ"ל בפועל של הרשות וכן עיינה בכל המסמכים וחוות הדעת שהוגשו בנושא.

   בתום הדיון ולאחר שהמועצה השתכנעה כי רדיוס עומדת בתנאים לקבלת אישור לתוכן שידורים נוסף ומתאימה לקבלתו, מחליטה המועצה להעניק לרדיוס אישור לתוכן השידורים הנוסף בתדר 98.8FM.

   בנוסף, המועצה מאשרת את לוח השידורים כפי שהוגש ע"י התחנה.

  • החלטה מס' 4    

   המועצה דנה בבקשת "רדיו תשעים בע"מ" ("רדיו תשעים") להאריך את זיכיונה לתקופה של 4 שנים נוספות עד ליום 1.11.2021.

   בפני המועצה הובאה המלצת הנהלת הרשות וחוות הדעת המשפטית לעניין כשירות התחנה.

   לאחר קיום הדיון בנושא, בחינת החומרים שהונחו בפניה ושקילת כלל השיקולים הרלוונטיים, מחליטה המועצה להאריך את זיכיון התחנה בתקופה נוספת של 4 שנים.

   המועצה מאחלת לתחנה הצלחה בהמשך הדרך.

  • החלטה מס' 5    

   המועצה דנה בבקשת רדיו ללא הפסקה (ניהול 2008) בע"מ (אקו-99) להאריך את זיכיונה לתקופה של 4 שנים נוספות.

   בפני המועצה הובאה המלצת הנהלת הרשות וחוות הדעת המשפטית לעניין כשירות התחנה.

   לאחר קיום הדיון בנושא, בחינת החומרים שהונחו בפניה ושקילת כלל השיקולים הרלוונטיים, מחליטה המועצה להאריך את זיכיון התחנה בתקופה נוספת של 4 שנים.

   המועצה מאחלת לתחנה הצלחה בהמשך הדרך.

  • החלטה מס' 6    

   המועצה דנה בבקשת רדיו "89 בע"מ" (רדיו תל אביב) להאריך את זיכיונה לתקופה של 4 שנים נוספות.

   בפני המועצה הובאה המלצת הנהלת הרשות וחוות הדעת המשפטית לעניין כשירות התחנה.

   לאחר קיום הדיון בנושא, בחינת החומרים שהונחו בפניה ושקילת כלל השיקולים הרלוונטיים, מחליטה המועצה להאריך את זיכיון התחנה בתקופה נוספת של 4 שנים, זאת בכפוף לאישור שר התקשורת בשנת 2020 להמשך החזקת רדיו תל אביב ע"י רדיו חיפה בהתאם לסעיף 72י(2).

   המועצה מאחלת לתחנה הצלחה בהמשך הדרך.

  • החלטה מס' 7    

   המועצה דנה בבקשת רדיו הבירה שותפות מוגבלת (רדיו ירושלים) להאריך את זיכיונה לתקופה של 4 שנים נוספות.

   בפני המועצה הובאה המלצת הנהלת הרשות וחוות הדעת המשפטית לעניין כשירות התחנה.

   לאחר קיום הדיון בנושא, בחינת החומרים שהונחו בפניה ושקילת כלל השיקולים הרלוונטיים, מחליטה המועצה להאריך את זיכיון התחנה בתקופה נוספת של 4 שנים עם נקודת בדיקה עד ליום 29.8.18 אשר במסגרתה ייבדק ניתוק הקשר בין מר ג’’קי בן זקן לבין התחנה.

   המועצה מאחלת לתחנה הצלחה בהמשך הדרך.

  • החלטה מס' 8    

   המועצה מאשרת לתחנת "רדיו ללא הפסקה בע"מ" (רדיו ללא הפסקה) להעביר את המשרדים והאולפנים של התחנה למבנה הממוקם ברחוב דבורה הנביאה 6 ברמת השרון, במרחק של כ- 800 מטרים מאזור זיכיונה,  בהתאם למפורט במכתביה מיום 17.7.17, 24.7.17  ו- 24.8.17.

  חזרה לחיפוש