מאגר מידע
חקיקה
רישיונות לשידורים
מדרוג תכניות הטלוויזיה
סקרים
מפתח פרסומות
מאמרים
כתבי עת
מחקרים וסקירות
דיונים בתקשורת
מצגות והרצאות
מילון מושגים
חדשות תקשורת
על סדר היום

סקרים

חיפוש במאגר הסקרים
טקסט:
תאריך:
חודש  שנה 
תחום:
  סקרי טלוויזיה   סקרי רדיו
הרשות השנייה מבצעת סקרי עמדות וקבוצות מיקוד, כדי לקבל מידע מהציבור בנושאים שונים שעל סדר יומה. עם מגוון הסקרים שמבצעת הרשות נמנים סקר עמדות ציבור שנתי וקבוצות מיקוד . בנושאים נקודתיים שאותם הרשות בוחנת
לחצו כאן להרחבה
סקר בקרב הורים אוג’ 2011
01.08.2011
הסקר בחן מעורבות הורית ועמדות אוריינות תקשורת בקרב הורים לילדים בגילאי 6-12
קבצים להורדה:
קובץ הסקר להורדה מצגת הסקר להורדה
סקר עמדות שנתי 2008

שנת 2008 היא השנה החמישית ברציפות לביצועו של סקר העמדות השנתי.

הסקר הוצג בכנס "משדרים שינוי" של אגודת העיתונאים בתל אביב (יוני 2009), והוא בחן בצורה שיטתית מרכיבים שונים הקשורים לצפייה בטלוויזיה.

מממצאי הסקר עולה כי:

  • בשנה זו חלה עצירה במגמת הירידה של ממוצע שעות הצפייה ביום ביחס לשנים קודמות.
  • עלייה חדה בשיעור המשיבים שסברו כי יש יותר מדי תכניות מציאות בערוץ 2.
  • עלייה בשיעור המשיבים הסבורים כי חשוב שיהיה גוף ציבורי אשר יפקח על הערוצים המסחריים בין השנים 2007 ל- 2008.
  • עלייה בשיעור המשיבים שחסרות להם תכניות דרמה בערוצים 2 ו-10 בהשוואה לשנים קודמות (32% בשנת 2008 לעומת 23% בשנת 2007).


בסקר עמדות כלפי שידורי רדיו שנערך באוגוסט 2008 עלה כי:

  • התכניות הנתפסות כחשובות ביותר ברדיו הן אקטואליה וחדשות ארציות (64%), תכניות סיוע לאזרח (55%) ואקטואליה וחדשות מקומיות (49%).
  • בהאזנה בבית, מאזינים 73% באמצעות מכשיר רדיו, כ- 29% מאזינים באמצעות הטלוויזיה, כ- 7% מאזינים דרך האינטרנט.
קבצים להורדה:
קובץ הסקר להורדה מצגת שהוצגה בכנס "משדרים שינוי"
סקר עמדות שנתי 2007: עיקרי הממצאים
02.09.2008

שנת 2007 היא השנה הרביעית ברציפות לביצועו של סקר העמדות השנתי. הסקר בוחן בצורה שיטיתית מרכיבים שונים הקשורים לצפייה בטלוויזיה.  ביצוע הסקר מדי שנה מאפשר ניתוח מגמות ואיתור תהליכי שינוי לאורך השנים. הרשות רואה בסקר כלי חשוב, המספק מידע שיטתי וקבוע על אודות עמדות הציבור כלפי השידורים.

קבצים להורדה:
קובץ הסקר להורדה ממצאי הסקר להורדה
סקר עמדות 2006 הוצג במסגרת המיזם: "מועצת הרשות השנייה יוצאת לשטח"
18.12.2006

מועצת הרשות השנייה והנהלת הרשות קיימו מפגש ראשון בסדרה של מפגשים, שמטרתם להיפגש עם 10,000 צופים ומאזינים של ערוץ 2, ערוץ 10 ותחנות הרדיו האזורי.

המפגש התקיים ב-17 בדצמבר 2006 בירוחם ובו הוצג לראשונה סקר של הרשות השנייה שלפיו:

*  55% מתושבי הדרום סבורים כי יש לקדם תכניות המציגות את התרבות הישראלית, בהשוואה ל-46% מכלל המדגם.

* 48% מתושבי הדרום חושבים כי יש לקדם תכניות בידור ואירוח (ביחס ל- 37% מסה"כ המדגם).

קבצים להורדה:
קובץ הסקר להורדה לצפייה במצגת - לחץ כאן
סקר עמדות שנתי 2005: עיקרי הממצאים וכיוונים ראשונים להשלכות על מדיניות הרשות
16.08.2006

שנת 2005 היא השנה השנייה לביצועו של סקר העמדות השנתי. הסקר המהווה כלי משלים למערכת מדידת הצפייה. תפקידו לתת מידע שיטתי וקבוע על אודות עמדות הציבור כלפי השידורים. הסקר חושף בפני הרשות מידע חיוני לצורך קביעת מדיניות הפיקוח על השידורים ומציג כלי עבודה בעל מימד סטטיסטי, המאפשר הרחבה של הבנת האינטרס הציבורי, שעליו מופקדת הרשות.

קבצים להורדה:
קובץ הסקר להורדה ממצאי הסקר להורדה
סקר עמדות הציבור בעניין הסיקור התקשורתי של האירועים בצפון (יולי 2006)
03.08.2006

הרשות השנייה ערכה סקר אומניבוס שבדק את שביעות רצונו של הציבור ביחס להתנהלות התקשורת נוכח האירועים בצפון. הסקר נערך ב-20 ביולי 2006 ובחן את הסוגיות הבאות: היקפם של שידורי החדשות, תפקידה של התקשורת בעת מלחמה, אמינות המידע המועבר בה ושינוי הרגלי הצפייה בערוצים השונים נוכח סיקור האירועים בצפון.

לצפייה במצגת בנושא לחצו כאן.

קבצים להורדה:
קובץ הסקר להורדה ממצאי הסקר להורדה
כמה נמוך אפשר לרדת? סקר עמדות הציבור בנושא פרסומות

לבקשת הרשות השנייה, נערך סקר שמטרתו לבדוק את עמדות הציבור ביחס לפרסומות המשודרות  בערוץ 2  ובערוץ 10.  הסקר נערך בין התאריכים 28 ביולי עד 6 באוגוסט 2003. בסקר השתתפו 1,200 מרואיינים בני 17 ומעלה בקרב האוכלוסייה היהודית, דוברי עברית. הסקר פורסם בפורום השמיני לאחריות תקשורתית שעסק בנושא: גבולות המותר והאסור בפרסומות. 

קבצים להורדה:
קובץ הסקר להורדה ממצאי הסקר להורדה
סקר עמדות בני נוער לגבי פרסומות ותכניות המשודרות בערוצים 2 ו-10 (אפריל 2004)

סקר מקיף הבוחן את עמדות בני הנוער (17-12) ביחס לשידורים. הסקר עוסק בהרגלי הצפייה של הנוער, בתפיסתם לגבי השפעות הטלוויזיה על התנהגותם, בעמדותיהם כלפי תכנים שליליים (אלימות, מיניות בוטה ושפה גסה) וכן בעמדתם לגבי הצורך בפיקוח ובבקרה על תכני השידור בטלוויזיה.
הסקר נערך באפריל 2004 ונועד להרחיב את המידע הקיים ברשות באשר לעמדות בני הנוער כלפי ערוצי השידור שבפיקוחה.

קבצים להורדה:
קובץ הסקר להורדה ממצאי הסקר להורדה
משנת 1996 ועד שנת 2006 קיימה הרשות השנייה סקרי האזנה שנתיים, כדי למדוד באופן כמותי את מאזיני הרדיו האזורי . הסקרים מתקיימים בשיטת ה - Recall שבה הנשאלים משחזרים בטלפון את האזנתם לרשתות הרדיו השונות, לפחות 5 דקות לשעה, ביום שקדם לריאיון עימם. בשנים האחרונות הרשות בוחנת דרכים שונות למדידת האזנה ולפיכך לא פורסמו נתוני סקרי האזנה.
לחצו כאן להרחבה
סקר דפוסי האזנה לרדיו 2016
01.02.2016

קבצים להורדה:
קובץ הסקר להורדה מצגת הסקר להורדה
סקר האנה לרדיו בקרב בני נוער 2014
07.04.2014

קבצים להורדה:
קובץ הסקר להורדה מצגת הסקר להורדה
סקר האזנה בשנת 2006
29.04.2007

סקר האזנה שקיימה הרשות בדצמבר 2006 בעזרת חברת "מדגם", המייצג את דפוסי ההאזנה בקרב בני 10 ומעלה, בימי חול (א’-ה’), ב-12 אזורי זיכיון. הממצאים העיקריים: עלייה משמעותית של 6.8% לעומת השנה שעברה.


קבצים להורדה:
קובץ הסקר להורדה ממצאי הסקר להורדה
סקר האזנה בשנת 2005
24.10.2006

סקר האזנה שקיימה הרשות בדצמבר 2005 באמצעות חברת "מדגם", המייצג את דפוסי ההאזנה בקרב בני 10 ומעלה, בימי חול (א’-ה’), ב-12 אזורי זיכיון. הממצאים העיקריים: קיימת מגמת ירידה בשיעורי האזנה לרדיו.


קבצים להורדה:
קובץ הסקר להורדה ממצאי הסקר להורדה
סקר האזנה בשנת 2004
06.07.2005

סקר האזנה שקיימה הרשות בדצמבר 2004 באמצעות חברת "מדגם", המייצג את דפוסי ההאזנה בקרב בני 10 ומעלה, בימי חול (א’-ה’), ב-12 אזורי זיכיון. הממצאים העיקריים: הרדיו האזורי ממשיך לשמור על מגמת עלייה.


קבצים להורדה:
קובץ הסקר להורדה ממצאי הסקר להורדה
סקר האזנה בשנת 2003
28.03.2004

בשנת 2003 קיימה הרשות באמצעות חברת "מדגם" סקר האזנה בחודש דצמבר 2003. הסקר מייצג את דפוסי ההאזנה בקרב בני 10 ומעלה, בימי חול (א’-ה’), ב-12 אזורי זיכיון.


קבצים להורדה:
קובץ הסקר להורדה ממצאי הסקר להורדה
סקר האזנה בשנת 2002

סקר ההאזנה נערך בחודש דצמבר 2002.  נתוני הסקר מראים שהרדיו האזורי רשם עלייה, מגמה שבה הוא נמצא זה מספר שנים. כמו כן, ברור, כי הרדיו האזורי הוא רדיו לצעירים.


קבצים להורדה:
קובץ הסקר להורדה ממצאי הסקר להורדה
סקר האזנה בשנת 2001

סקר האזנה, שנערך בחודש דצמבר 2001. נתוני הסקר מראים שהרדיו האזורי ממשיך לשמור על מגמת עלייה בהשוואה תקופתית לאורך השנים.
קבצים להורדה:
קובץ הסקר להורדה ממצאי הסקר להורדה
סקר האזנה בשנת 2000

סקר האזנה, שנערך בחודש דצמבר 2000. נתוני הסקר מראים שהרדיו האזורי הוא פונה לצעירים והוא המואזן ביותר מכל תחנות הרדיו בקרב בני 45-10.
קבצים להורדה:
קובץ הסקר להורדה ממצאי הסקר להורדה
סקרי האזנה בשנת 1999

שלושה סקרי האזנה, המצביעים על מגמת עלייה בשיעורי ההאזנה לרדיו האזורי ועל מגמת ירידה בהאזנה לרדיו בכלל לעומת השנה הקודמת.
קבצים להורדה:
קובץ הסקר להורדה ממצאי הסקר להורדה
סקרי האזנה בשנת 1998

שני סקרי האזנה, המצביעים על עלייה ברורה בהאזנה לתחנות האזוריות לעומת השנה הקודמת ומצביעים על יציבות ההאזנה במשך השנה.
קבצים להורדה:
קובץ הסקר להורדה ממצאי הסקר להורדה
סקרי האזנה בשנת 1997

שני סקרי האזנה, המצביעים על יציבות בשיעורי ההאזנה לתחנות האזוריות.
קבצים להורדה:
קובץ הסקר להורדה ממצאי הסקר להורדה
סקרי האזנה בשנת 1996

שלושה "סקרי גישוש" למדידת ההאזנה. נתוני הסקרים מצביעים על גידול בשיעורי ההאזנה לתחנות הרדיו האזורי ועל עלייה ניכרת בשיעורי ההאזנה לרדיו בכלל.
קבצים להורדה:
קובץ הסקר להורדה ממצאי הסקר להורדה